ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบำรุง Fix Web Application

แจ้งซ่อมงานซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการซ่อมบำรุง ทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ภายในองค์กร

ระบบทะเบียนอุปกรณ์

ระบบทะเบียนอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงภายในองค์กร

รายงานข้อมูลการทำงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ